Dự án tu bổ điện Thái Hòa tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn

Dự án tu bổ điện Thái Hòa tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) đã cho phép khai quật khảo cổ học tại khu di tích Thái Hòa (nằm trong Kinh thành Huế) để điều tra phục hồi di tích. Điện Thái Hòa là công trình kiến ​​trúc quan trọng, nguy nga và tráng lệ nhất trong hoàng cung triều Nguyễn, là biểu tượng cho uy quyền của triều đình. Đây là nơi hoàng đế ngự, tổ chức các cuộc họp triều đình, các nghi lễ quan trọng. Đánh dấu sự thăng trầm của mười ba vị hoàng đế triều Nguyễn. Đây được xem là địa điểm mang giá trị lịch lớn.

Quyết định cho phép khai quật

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định cho phép tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích điện Thái Hòa, Đại nội Huế để củng cố hồ sơ, hoàn chỉnh phương án bảo tồn, trùng tu tổng thể di tích này. Thời gian khai quật khảo cổ sẽ tiến hành từ ngày 5 – 22/6, trên diện tích 66m2; thuộc di tích điện Thái Hòa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu, trong thời gian tiến hành khai quật khảo cổ; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương.

Quyết định cho phép khai quật
Phương án khai vật khảo cổ được quyết định

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm lưu giữ; tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh gây hư hỏng, thất lạc. Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Khám phá điện Thái Hòa

Đến nay, trong quá trình khai quật điện Thái Hòa, các nhà khoa học đã khám phá việc xuất lộ phía ngoài chái Tây thềm móng bậc cấp, hệ thống đá ong bó vỉa sát móng nền và nền móng dọc theo bậc cấp, lớp gạch bát tràng trên lớp đá ong bó vỉa sát nền móng dọc theo bậc cấp. Phía ngoài chái Đông của điện Thái Hòa xuất lộ một phần bó vỉa sát chân móng; ở bậc cấp phía Nam hệ thống đá ong bó sát thềm bậc cấp mặt Bắc và chân móng chái Đông; bậc cấp lên xuống, xuất lộ chân móng chái Tây góc phía Tây Bắc của điện Thái Hòa.

Khám phá điện Thái Hòa
Điện Thái Hòa sẽ được tu bổ

Công tác khai quật khảo cổ học tập trung ở khu vực bậc cấp, nền và móng của chái Đông và chái Tây ngôi điện nhằm xác định kết cấu nền và móng xác định loại vật liệu gia cố móng và bó vỉa xung quanh. Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đợt khảo cổ này; nhằm làm phát lộ các dấu vết của nền móng tường thành, bậc cấp, kết cấu móng; ở phần chái Đông và chái Tây của điện Thái Hòa. Qua đó phục vụ cho việc nghiên cứu và bổ sung hồ sơ Dự án “Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa.”

Dự án bảo tồn di tích

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải có báo cáo kết quả sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 1 tháng. Báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 năm gửi về Bộ. Trước đó, vào ngày 26/2/2021, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt; chủ trương đầu tư dự án “Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa”. Dự án thực hiện trong vòng 4 năm; với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Bà Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Điện Thái Hòa đã được xây dựng năm 1833, đến bây giờ cũng gần 200 năm rồi. Dự án phê duyệt, trùng tu Điện Khánh Hòa; chúng ta khảo cổ để biết được cấu trúc của nền móng dưới đó. Trải qua gần 200 năm thì các tầng địa chất, địa lí và nền móng đó có thay đổi nhiều không; để đánh giá lại chất liệu của nền móng và bổ sung cho công tác tu bổ, trùng tu”. Điện Thái Hòa đánh dấu quá trình lịch sử văn hóa Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *